ELY-palvelut

Buorren tarjoamat kehittämispalvelut pk-yrityksille

Etsitkö yrityksesi toiminnalle uutta suuntaa? Kaipaatko moderneja verkkosivuja, säväyttäviä sisältöjä tai strategista näkemystä tuleviin innovaatioihin? Tutustu ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluihin ja tilaa palvelut Buorrelta!

Tuottavuus ja digitalisointi sekä innovaatioiden kaupallistaminen osana kehittämispalveluja

Me Buorrella olemme tuottavuuden, digitalisoinnin ja innovaatioiden asiantuntijoita. Käänny meidän puoleemme, jos haluat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintoja, saada ratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseksi tai kehittää liiketoimintaa vastuullisesti. Teemme töitä kestävä kehitys keskiössä, jotta uudistukset olisivat ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisesti kestäviä. 

Yritysten kehittämispalvelujen avulla tuetaan pk-yritysten potentiaalista kasvua ja kehittymistä sekä luodaan uusia työpaikkoja. ELY-keskuksen tavoitteena on kannustaa yrityksiä käyttämään ulkopuolista apua toimintansa kehittämiseen – palvelu on helppo ja nopea apu, joka auttaa kehitystyön starttaamisessa! Voit hyödyntää palvelua myös laajemman hankkeen viimeistelyssä tai kansainvälistymisen tukena.

 

Mitä palvelut sisältävät?

Tuottavuus ja digitalisaatio -palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
 • kehitetään yrityksen tuotannon ja/tai palvelun tehokkuutta tai laatuprosesseja
 • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden seurantaa ja johtamista
 • kartoitetaan ja kehitetään yrityksen toiminnan vastuullisuutta huomioiden toiminnan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
 • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja vastaamaan kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksia
 • selvitetään ja kehitetään teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa

 

 Innovaatioiden kaupallistaminen -palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • perehdytetään yritysjohtoa innovaatioiden suojaamiseen, kaupallistamiseen, johtamiseen, muotoiluun tai palvelumuotoiluun
 • arvioidaan ja kehitetään innovaatiopohjaisen yrityksen ansainta- tai liiketoimintamallia tai uuden tai uudistetun tuotteen tai palvelun markkinakelpoisuutta
 • kehitetään yritykselle uutta, erityisesti digitaalista liiketoimintaa
 • tehdään selvityksiä liittyen esimerkiksi tuotekehitykseen tai markkinoihin

 

Huom! Palvelu ei sovellu:

 • hakemusten ja sopimusten laatimiseen
 • myynnin ja markkinoinnin käytännön toteuttamiseen, avustus on tarkoitettu strategiseen kehittämiseen esim. www-sivujen ja markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteuttaminen tai markkinointikampanjan toteuttaminen eivät ole mahdollisia.
 • verkkokaupan rakentamiseen. Verkkokaupan suunnittelu on mahdollista, mutta käytännön toteutus ja verkkokaupan käytännön markkinointitoimenpiteet eivät ole mahdollisia.
 • rekrytointien käytännön toteutukseen
 • kouluttamiseen

 

Yksinkertaiset vaiheet kohti kokonaisvaltaista kehitystä

 Hakemus

Ota yhteyttä Buorreen ja laadimme yhdessä toimintasuunnitelman tulevalle konsultoinnille. Asiakkaan tehtävänä on lähettää suunnitelma eteenpäin ELY-keskukselle, joka myöntää kehitystukea.

 Konsultointi

Konsultointi asiakkaan ja Buorren välillä toteutetaan yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

 Raportointi

Buorre koostaa raportin ja lähettää sen ELY-keskukselle.

 

Lue lisää tuen saamisen kriteereistä ja kehittämisavustuksesta täältä.

 

 

Keskustellaan lisää ja löydetään oikeat kehittämispalvelut juuri teidän yrityksenne tarpeisiin! 

Esimerkkejä toteutuksista

Ladataan...