Webinaari 02.02.2024 klo 09

USA Market Entry – Kuinka menestyt USA:n markkinoilla

Anne Laitinen | 13.1.2024
Mitä menestyminen USA:n markkinoilla vaatii ja mitkä ovat yleisimmät virheet, joita suomalaiset yritykset kohtaavat pyrkiessään Yhdysvaltoihin? Artikkeli on koottu kansainvälistymisen asiantuntijoiden Tomi Rausteen, Accelerando ja Anne Laitisen, Buorre vinkkien pohjalta.

Miksi USA ja miksi juuri nyt?

Yhdysvallat on suurin markkina ja loistava näköalapaikka, jonne kannattaa pyrkiä jos haluaa kasvaa ja pysyä markkinoiden kärjessä. Koska markkina on laaja, USA:a kannattaa ajatella kokonaisena maanosana maan sijaan. On suositeltavaa valita osavaltio, josta lähteä liikkeelle ja kohdentaa sinne.

Market Entry USA:an voi olla osa hankintaketjun riskienhallintaa. Ei siis kannata olla ainoastaan yhden markkinan varassa. Tämän hetkisessä maailman tilassa Venäjän kauppa on pysähtynyt ja Kiinassa epävarmuutta luovat kasvavat markkinariskit.

Yhdysvaltojen markkina on vahva ja se toipuu yleensä ensimmäisenä isoista markkinahäiriöistä (esim. pandemia). Suomen Nato-jäsenyys on parantanut mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille pyrkiä markkinoille. Kasvava trendi Yhdysvalloissa on omien hankintaketjujen laajentaminen ja mm. teollisuuden automatisaatioratkaisut ovat kysyttyjä. Suomessa teollisuus on hyvin kehittynyttä ja automatisoitua, joten kysyntää sille on juuri nyt USA:ssa.

Miksi Market Entry epäonnistuu?

Usein epäonnistumisen syynä on tiedon ja tutkimusdatan puute.

4 tavallisinta syytä epäonnistumiseen:

 • Luotetaan ainoastaan onneen, ei valmistauduta
 • Ei huomioida kulttuurisia eroja
 • Ei päämäärää tai hypoteesia
 • Ei verkostoa

Ymmärrä, mitä olet tarjoamassa ja kenelle

Käytä apuna markkinan ymmärtämiseen erilaisia analyysityökaluja ja hanki tietoa markkinasta. Luo hypoteesi, eli oletus asiakkaan ongelmasta ja sen ratkaisusta. Hypoteesi on olennainen arvolupauksen näkökulmasta. Sillä pyritään selvittämään mikä tuo arvoa asiakkaalle. Hypoteesia testataan, tuloksista opitaan ja hypoteesia muokataan. Asiakkaita resonoiva viesti on löydettävä uudelleen uudessa kohteessa: Mikä on tuotteen suurin arvo tai myyntiargumentti uudella markkinalla.

Customer development process: asiakasprosessi joka käydään aina uudelleen läpi, kun tavoitellaan uutta markkinaa. Vaikka tuote tai palvelu olisi todettu toimivaksi jollakin toisella alueella, sitä täytyy usein skaalata uudelle markkinalle pyrkiessä.

“Kannattaa asettaa selkeä päämäärä ja mennä rohkeasti sitä kohden. Silloin tulee myös tulosta.” Tomi Rauste, Accelerando

Kulttuuriset erot USA:ssa

Tunneäly ja kulttuurinen sensitiivisyys täytyy huomioida 2 eri tasolla:

 1. Palvelu/tuote
 2. Kun tehdään bisnestä
  • “Tell a story” – Tarina kiinnostaa ja puhuttelee. Hyvä tarina kiteyttää kiinnostavasti miksi yritys ja tuote/palvelu on olemassa. Perheyrityksiä arvostetaan Yhdysvalloissa.
  • Tunnesiteen luominen tärkeää

Mukautuminen amerikkalaiseen kulttuuriin on olennaista, avoimuus ja uteliaisuus toimii. Pääasia, että uskaltaa lähteä tekemään. Aseta kirkas tavoite, luo hypoteesi ja osta menolippu!

Buorrella on tuoretta tietoa eri markkinoista

Meillä on useilla eri markkinoilla kumppaniverkostoa, jota hyödynnämme uuden markkinan haltuunotossa. Tekemisemme perustuu ajantasaiseen ja tuoreeseen tietoon paikallisista markkinoista. Onnea tarvitaan aina, mutta onni kohtaa useimmiten ne, jotka ovat tehneet taustatyön hyvin. Nykyään pääsy markkinadataan on mahdollista pienelläkin budjetilla.

Buorren Market entry -prosessi:

 1. Valmistelu
 2. Go-to-market
 3. Grow, accelerate and renew

Lähdetäänkö suunnittelemaan yrityksesi Market Entryä tai oletko jo uudella markkinalla ja kaipaat kumppania? Jutellaan! Varaa tapaaminen:

Webinaari     Market EntryWebinaari     Market EntryWebinaari     Market EntryWebinaari     Market EntryWebinaari     Market Entry