Blogi

Viisasta kilpailuetua: design guideline määrittää vision

Tuomas Paananen | 16.9.2021
Kokoa yrityksenne liiketoiminnan pääperiaatteet, muotoilun prosessit sekä tulevaisuuden tavoitteet yksien kansien sisään. Erottuminen kilpailijoista on mahdollista, nyt ja aina.

Niin kauan kuin ihmisellä on ollut tarve valmistaa esineitä ja kaupallisia tuotteita, valmistusta ovat ohjanneet valmistusmateriaalit, valmistustekniikat, käytettävyys ja ympäröivä kulttuuri. Globaali kilpailu ja nopea teollistuminen ovat herättäneet valmistavan teollisuuden yrityksiä pohtimaan yhä tarkemmin omia kilpailuetujaan.

Tämä pohdiskelu on hyvä siirtää myös konkretian tasolle: suosittelen kilpailuetujen kartoittamista ja kirjaamista ylös kokonaisvaltaiseksi design guidelineksi.

 

Dokumentoi prosessi ja tee itsellesi palvelus

Design guideline on valtava pääoma jokaiselle teollisuusyritykselle, joka haluaa erottua ja asemoitua markkinoilla muista yrityksistä muotoilemillaan ja valmistamillaan tuotteilla. Guidelinen avulla tieto kulkee henkilöltä toiselle: vaikka henkilökunta vaihtuisi, yhteinen visio on kirkas. Buorren designtiimi on ollut hiljattain mukana toteuttamassa muun muassa ABB:n design guidelinea.

Laajassa kuvassa oman liiketoiminnan tarkastelu, omien kilpailuetujen tunnistaminen ja yksityiskohtien hiominen muotoiluprosessissa on viisasta. Kun yritys investoi tuhansia tai vaikkapa satoja tuhansia muotoilemansa tuotteen valmistamiseen, on kokonaisuuden syytä olla mietittynä alusta loppuun saakka.

Monelle yritykselle markkinoinnin brand guideline tai laajempi digitaalinen ohjeisto design system ovat hallussa. Nämä kuitenkin ovat eliniältään usein hieman lyhyempiä kuin design guideline, joka antaa suuntaviivat yrityksen tekemälle muotoilulle jopa useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Samalla design guidelinen pohjalta voidaan käydä luontevaa vuoropuhelua brändi-ilmeen määrittelyn kanssa, sillä muotoilussa voidaan ilmentää brändin elementtejä ja päinvastoin.

 

Mitä design guideline kattaa?

Laadukas design guideline on juuri niin kattava kuin tarve on: pienemmillä yrityksillä puhutaan kymmenen sivun kokonaisuudesta, laajan tuoteportfolion suuryrityksillä useista kymmenistä sivuista. Design guideline siirtyy yrityksen liiketoiminnan tasolta yrityksen tuotteeseen tai tuotteisiin, niiden käytettävyyteen ja sekä tulevaisuuden tavoitteiden purkamiseen. Määrittelyssä jokaisen tuotteen tarkoitus ja ydin on tunnistettava. Jokaisella tuotteella on usein useita eri ominaisuuksia, jotka auttavat ja hyödyntävät käyttäjäänsä.

Muotoilun keinoin ominaisuudet saadaan näkyviksi ja helpommin ymmärrettäviksi. Guidelinessa on havainnollistavasti kerrottu siitä, miten ja mitkä muodot tukevat tietyn tuotteen käyttöä ja miten varmistetaan se, ettei tuotteessa ole vaikkapa brändiä häiritseviä muotoja.

Myös se taataan, että oleellinen informaatio löytyy tuotteista helposti: esimerkiksi vääntimet, napit, tekniset arvot, QR-koodit, logot ja ohjeet ovat saatavilla, helppolukuisia ja sopivat brändiin. Pelkkä pintakerros ei riitä, vaan tuotteen muotoilulla otetaan vahvasti kantaa myös käyttäjän saamaan kokemukseen. Tuotteiden muodot, linjat ja kulmat dokumentoidaan design guidelineen vahvistamaan ilmettä sekä toivottua kokemusta. Syvä ymmärrys tuotteesta auttaa löytämään käyttökokemuksen pienetkin erot, jotka voivat olla ratkaisevia kilpailuedun kannalta.

 

Viisaasti hyödynnettynä muotoilulla vahvistetaan kilpailuetua

Design guideline sopii jokaiselle muotoilua tekevälle yritykselle, joka haluaa yhtenäistää omia prosessejaan ja asemoida itsensä suhteessa kilpailijoihinsa. Linjauksen teko auttaa vastaamaan myös kysymyksiin siitä, syntikö ensin tuote vai yritys ja ohjaako ensisijaisesti tuote vai yritys brändimielikuvaa. Olipa järjestys kumpi tahansa, tuote ja yritys muodostavat kokonaisuuden: markkinoiden kokeman brändin.

Selkeä ja yhtenäinen identiteetti luo mielikuvia siitä, millainen yritys haluaa olla ja mitä sen muotoilemilla ja valmistamilla tuotteilla viestitään. Kun viesti on kirkas, se erottuu eri kanavissa ja vahvistaa koettua brändiarvoa – jopa vuosikymmenien ajan.

‍Rakennettaisiinko teillekin toimiva design guideline? Käydään läpi tarpeitanne ja luodaan muotoilun prosesseja sekä ilmettä määrittävä kattava kokonaisuus! Laita minulle viestiä tuomas.paananen@buorre.fi tai soita 045 632 7971.

Olipa tarpeesi Design Guidelineen tai muuhun muotoilun toteutukseen liittyvä, laita minulle rohkeasti viestiä!