Blogi

Kokoa yrityksesi sisältöpaletti kolmen peruspilarin varaan

Laura Marttila | 10.6.2021
Sisältöstrategiaa suunniteltaessa on hyvä miettiä, millaisista sisällöistä koostaa oman sisältöpalettinsa. Parhaat sisältöstrategiat sisältävät sekoituksen eri pituisia ja tyyppisiä sisältöjä.

Monet sisältöjen parissa työskentelevät ovat varmasti joskus pohtineet kysymystä; kuinka pitkä sisältöni tulisi olla ja onko sillä merkitystä?

Kyllä pituudella on väliä, mutta se ei tarkoita automaattisesti, että pidempi tai lyhyempi sisältö olisi parempi kuin toinen. Sisältöjen tulee ensisijaisesti vastata siihen tarpeeseen, jota varten ne on luotu. Eri kohderyhmillä ja sisältökanavilla tämä tarve voi olla hyvin erilainen ja siksi samanlainen sisältö ei sovi joka kanavaan tai jokaiselle yleisölle.

Tässä kirjoituksessa keskityn puhumaan kolmesta peruspilarista, joiden ympärille voit alkaa luoda sisältösuunnitelmaasi. Nämä kolme ovat:

 1. Lyhyt sisältö
 2. Pitkä sisältö
 3. Hakukoneoptimoitu sisältö (SEO)

Lyhyet sisällöt

Lyhyet sisällöt ovat olleet verkkosisältöjen perustana internetin alkuajoista lähtien. Aikoinaan verkkosivujen sanamäärät olivat yleensä alle 500 sanan mittaisia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sisältöjen pituus on hiljalleen noussut ja pidemmät sisällöt tulleet suositummiksi. Sosiaalisen median tuleminen nosti kuitenkin lyhyet sisällöt jälleen esille. Sosiaalinen media onkin lyhyelle sisällölle yksi parhaista alustoista.

Lyhyen sisällön pituuden voidaan määritellä olevan alle 1000 sanaa tai alle 2 minuuttia ja 30 sekuntia. Esimerkkejä lyhyestä sisällöstä ovat:

 • Lyhyet blogitekstit
 • Sosiaalisen median julkaisut (Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn)
 • Instagram Reels- ja TikTok-videot
 • Sähköpostit
 • Uutiskirjeet
 • Infografiikat

Lyhyen sisällön edut

Lyhyet sisällöt loistavat nykyaikana, jossa yleisön keskittymiskyvyn on kerrottu laskeneen. Monet ovat tottuneita selaamaan julkaisuita nopeasti sosiaalisessa mediassa ja harvaan sisältöön jaksetaan perehtyä tarkemmin. Lyhyt sisältö onkin tehokkaimmillaan, kun halutaan kertoa yksittäinen asia ilman, että yleisöltä vaaditaan pidempiaikaista sitoutumista.

Yhä useampi käyttäjä selaa sisältöjä nykyään mobiililaitteilla. Lyhyen sisällön etuna on, että se on helpompi tehdä mobiiliin sopivaksi. Tätä tukee muun muassa se, että suuri osa lyhyistä julkaisuista tehdään sosiaaliseen mediaan, joka on rakennettu täysin mobiilia varten.  Lyhyet sisällöt ovat usein myös nopeampia tuottaa verrattuna pidempiin sisältöihin, joten ne ovat kustannustehokkaita.

Lyhyen sisällön haitat

Lyhyen sisällön haittana on, että sen täytyy imaista yleisö mukaansa heti ensimmäisestä sekunnista lähtien. Lyhyitä sisältöjä kulutetaan yleensä tilanteessa, jossa yleisö tottuneesti vain selaa sisältöjä nopeasti. Jos et saa yleisöä kiinnostumaan heti alkuun, he siirtyvät seuraavaan sisältöön.

Lyhyessä sisällössä sen tiiviys on sekä etu että haitta. Vaarana on, että lyhyt sisältö voi jäädä liian pintapuoliseksi, jolloin yleisö ei saakaan siitä tavoittelemaansa hyötyä. Jos lukija tulee sivuillesi informatiivisen blogikirjoituksen toivossa, mutta ei lopulta saakaan vastauksia haluamiinsa kysymyksiin, hän poistuu verkkosivuiltasi pettyneenä. Lyhyemmät sisällöt eivät myöskään pärjää hakukoneiden tuloksissa niin hyvin kuin pitkät sisällöt.

Lyhyet sisällöt ovat harvemmin ikivihreitä. Yksittäinen twiitti tai IG-julkaisu ei tavoita enää julkaisunsa jälkeen yleisöä vaan se menettää merkitystään nopeasti. Tähän on kuitenkin myös poikkeuksia. TikTok- ja Instagram Reels -videot ova tästä mielestäni hyvä esimerkki. Joskus julkaistu Reels ei tavoita yleisöä ensimmäisen viikon aikana, mutta sitten se yhtäkkiä kerääkin tuhansia katsojia parin seuraavan viikon aikana. Myös hyvin tehty informatiivinen infografiikka voi olla relevantti pitkänkin ajan päästä sen julkaisusta.

 

Pitkät sisällöt

Kannattaako tänä sosiaalisen median aikakautena enää edes tehdä pidempiä sisältöjä, jos yleisö ei jaksa niitä lukea loppuun asti? Pidemmillä sisällöillä on kuitenkin vielä paikkansa sisältöjen keskuudessa, ja ne ovat tärkeä osa sisältöpalettia.

Pidemmän sisällön määritellään usein olevan yli 1000 sanan mittainen tai sen katseluun tai kuunteluun kuluu yli 2,5 minuuttia. Toiset taas määrittelevät pidemmän sisällön rajan olevan jopa 2000 sanaa. Hyviä esimerkkejä pitkistä sisällöistä ovat:

 • pitkät blogitekstit
 • erilaiset oppaat
 • videot
 • podcastit
 • webinaarit

Pitkän sisällön hyödyt

Pitkien sisältöjen etu on, että ne pystyvät pureutumaan syvällisesti haluttuun aiheeseen. Niitä ei ole tarkoitettu nopeasti selattavaksi, vaan yleisölle annetaan mahdollisuus syventyä aiheeseen kunnolla. Pitkät sisällöt ovatkin parhaita, kun halutaan luoda opettavaisia ja informatiivisia sisältöjä. Ne ovat loistava tapa tuoda esiin ammattitaitoasi ja osaamistasi omalla alallasi. Pitkistä sisällöistä voi myös tulla ikivihreää sisältöä, joka ei vanhene ensimmäisen kuukauden jälkeen. Esimerkiksi erilaiset oppaat voivat olla oikein rakennettuina relevantteja vielä vuosienkin päästä.

Hakukoneet myös suosivat pitkiä sisältöjä lyhyempien sijaan. Jos samalle avainsanalle löytyy useampi hakutulos, hakukone suosii sisältöä, jonka parissa lukija viettää pidemmän ajan. Pidempiin teksteihin pystyy myös sisällyttämään enemmän haluttuja avainsanoja, mikä tietenkin parantaa hakukonenäkyvyyttäsi. SEMrushin tekemä raportti “The State of Content Marketing 2019” toteaa, että yli 3000 sanan sisällöt saavat kolme kertaa enemmän liikennettä ja niitä jaetaan neljä kertaa enemmän kuin 900–1200 sanan artikkeleita. Pitkät sisällöt saavat myös 3,5 kertaa enemmän backlinkkauksia eli linkkauksia muista lähteistä.

Pitkän sisällön haitat

Pitkät sisällöt eivät ole kuitenkaan täydellisiä. Niiden merkittävin huono puoli on tuottamiseen kuluva aika. Pitkä sisältö ei synny itsestään ja yli 3000 sanan opettavaisen blogitekstin kirjoittaminen voi vaatia tuntien työstämistä ja lähteisiin perehtymistä. Aika on rahaa ja siksi pidemmät sisällöt saattavat jäädä vähemmälle huomiolle verrattuna lyhyisiin sisältöihin, joita pystytään tuottamaan samassa ajassa useampia.

Pitkien sisältöjen haasteena on myös niiden tekeminen mobiiliin sopiviksi. Pitkien tekstien lukeminen puhelimen näytöltä ei ole monelle ideaali vaihtoehto, mutta tätä voi taklata luomalla pitkän sisällön rakenteesta selkeän ja mielenkiintoisen. Hyviä tapoja ovat esimerkiksi otsikoinnit sekä kuvien ja erilaisten listojen käyttö. Huono käyttökokemus johtaa herkästi siihen, että yleisö hylkää sisältösi eikä perehdy siihen kunnolla. Edellä mainitut keinot myös helpottavat tekstin silmäiltävyyttä, mikä taas tukee niitä lukijoita, jotka mieluummin selaavat pitkän tekstin nopeasti läpi lukien tarkemmin vain heitä itseään kiinnostavat pointit.

 

Hakukoneoptimoitu sisältö (SEO)

Jotta yleisö löytää yrityksesi tai palvelusi, kannattaa sinun tuottaa sisältöä, joka on löydettävissä helposti. Tässä hakukoneoptimoitu (Search Engine Optimization, SEO) sisältö nousee esiin. Tämän blogin perusteella osaat jo nyt sanoa, että pitkät sisällöt toimivat hyvin hakukoneissa. Pitkissä sisällöissä loistavat esimerkiksi verkkosivuille tuotettu materiaali kuten blogitekstit, case studyt tai oppaat. Tämä ei tarkoita sitä, että pitkät sisällöt olisivat ainoa keino näkyä hakukoneissa vaan kontekstilla on myös merkitystä.

Jos laitat Googleen hakusanaksi sadetakki, et saa ensimmäisenä hakutuloksena 2000 sanan wikiartikkelia sadetakin käyttötarkoituksesta, historiasta ja ominaisuuksista vaan näytöllesi tulee linkkejä verkkokauppoihin. Hakukoneet ovat älykkäitä ja siksi tärkeää on erityisesti vastata yleisön käyttämään hakulausekkeeseen.


Määrittely ja laatu edellä

Hakusanoja kannattaa analysoida, jotta pystyt määrittelemään, omalle sisällöllesi tärkeimmät avainsanat. Sanat, joilla tavoitat juuri haluamasi yleisön. Sisällön saama liikenne on tietenkin aina mukavaa, mutta parhaimman hyödyn siitä saa, jos liikenne on esimerkiksi potentiaalisia asiakkaita. Avainsanojen käytössä on hyvä pitää mielessä myös kohtuus. Jokaista lausetta ei tarvitse kirjoittaa tärkeä avainsana mielessä vaan sisällön laatu edellä.

Tästä päästään sujuvasti siihen, että sisältösuunnitelman jokaisen sisällön ei tarvitse sijoittua hyvin hakukoneissa eikä hakukonenäkyvyys ole ainoa menestyksen merkki. Esimerkiksi sosiaalisen median puolella lyhyillä sisällöillä on paljon mahdollisuuksia. Instagramissa voi saada tällä hetkellä helposti näkyvyyttä ja sitoutettua seuraajia tekemällä ajankohtaisia Reelsejä, jotka ovat Instagramin uusin ominaisuus. Hyvä informatiivinen julkaisu LinkedInissä voi saada aikaan paljon keskustelua kommenttikentässään ja sitä kautta levitä laajalle.

Yhdistämällä paras lopputulos

Hyvät sisältösuunnitelmat on koostettu sisältämään kaikkia kolmea tässä kirjoituksessa mainittuja sisältötyyppejä. Eri mittaisilla sisällöillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Yhdessä ne kuitenkin täydentävät toisiaan ja sisältöjä pystyy myös hyödyntämään ristiin eri kanavissa. Esimerkiksi pitkää blogikirjoitusta voi sen saaman hakukonenäkyvyyden lisäksi boostata myös sosiaalisessa mediassa tekemällä siitä lyhyen koostejulkaisun. Näin otat pitkän sisällön tuottamiseen käytetyistä työtunneista kaikki irti. Tärkeää on, että tunnet kohdeyleisösi, tavoitteesi sekä oman tuotteesi tai palvelusi, jotta osaat valita sisältötyypit ja kanavat niiden mukaisesti.

Entä mihin tämä kyseinen blogikirjoitus asemoituu näiden kolmen sisältötyypin välillä? Sisältöä yhteensä 1159 sanan verran, eli toisilla mittareilla voidaan jo puhua pitkästä sisällöstä ja hakukonenäkyvyys on tietenkin toivottavaa.

Kaipaisiko teidän yrityksenne uusia ideoita sisältöihinne tai apua sisältöstrategian suunnitteluun? Laita meille viestiä ja rakennetaan yhdessä teille sopiva sisältöpaletti.

Olisiko aika laittaa sisältöstrategia kuntoon? Laita viestiä!