Blogi

Tie asiakkaan sydämeen käy sisältömarkkinoinnin kautta

Sonja Mansikkamäki | 23.3.2022
Mitä sisältömarkkinointi on? Kun kipaiset kysymään asiasta Googlelta, saat eteesi 94 800 vastausta. Miten tehdä sisältöä, joka erottuu hakukoneessa ja löytää potentiaaliset kohderyhmät? Millaiseen sisältöön asiakkaat koukuttuvat? Lue Buorren vinkit säväyttävään sisältömarkkinointiin!

Nykypäivänä ostoprosessi lähtee yhä aktiivisemmin liikkeelle asiakkaasta itsestään, sillä he etsivät tietoa tuotteista tai palveluista ja vertailevat niitä keskenään. Netti pursuaa erilaisia ratkaisuja kiperiin kysymyksiin – toimivalla sisältömarkkinoinnilla saat asiakkaan huomion ja ohjaat heidät yrityksenne sisältöjen syövereihin.

 

Mitä sisältömarkkinointi on?

 

Sisältömarkkinointi on markkinointistrategia, jonka tarkoituksena on houkutella, sitouttaa, ja ilahduttaa kohderyhmää luomalla merkityksellistä sisältöä, kuten artikkeleita, kuvia ja videoita. Täten, uusien ja olemassa olevien asiakkaiden hankinta ja säilyttäminen on helpompaa.

Toimiva sisältömarkkinointi koostuu visuaalisesti miellyttävästä sisällöstä sekä loogisesti etenevästä, helposti ymmärrettävästä tekstistä. Merkittävä sisältö on neuvo tai ratkaisu, joka auttaa asiakasta eteenpäin. Suunnittelemalla sisällöt asiakaslähtöisesti, voit maksimoida arvon tuottamisen omalle asiakaskunnallesi. Jos asiakas kokee hyötyneensä saamastaan neuvosta, hän todennäköisemmin palaa yrityksesi sisältöjen pariin. 

Sisältömarkkinointi näkyy jokaisella kanavalla – oli kyse arkea helpottavia neuvoja tarjoavasta podcastistä tai viihdyttävästä vinkkivideosta somessa, voit hyödyntää sopivia kanavia ratkaisujen tarjoamisessa. Erityisesti blogipostausten avulla voit rakentaa asiantuntijuutta ja kerätä useampia silmäpareja sisältöjesi äärelle. Erotut herkästi kilpailijoista maalaamalla mielikuvia visuaalisilla toteutuksilla. Vaikeasti kuvatut prosessit voidaan yksinkertaistaa selkeiden animaatioiden tai mieleenpainuvien kuvien avulla ja näin kasvattaa suosiota sisältömarkkinoinnin saralla.

Samoin uutiskirjeet, webinaarit, videot, infograafit ja kyselyt voivat olla sisältömarkkinointia – riippuen tavoiteltavasta kohderyhmästä. Jos sisällöillä kosiskellaan useampia lukijoita, on fiksua jakaa viihteellistä sisältöä, joka herättää tunteita ja saa yleisön reagoimaan. Kun kohderyhmä on saatu ihastumaan, heidän ostopäätöstään vahvistetaan luottamusta herättävillä sisällöillä kuten arvosteluilla ja asiakastarinoilla.

 

Mitä sisältömarkkinoinnilla tavoitellaan?

 

Sisältömarkkinoinnilla voidaan tavoitella uskottavaa brändiä, kasvavaa näkyvyyttä tai syvempiä asiakassuhteita. Onnistunut sisältömarkkinointi perustuu aitoon haluun auttaa asiakasta. Edukseen erottuvat sisällöt lisäävät yrityksen tunnettavuutta, mikä pitkällä juoksulla johtaa suurempaan kassavirtaan. 

Kun aloitat sisältömarkkinoinnin tekemisen, on heti kättelyssä määriteltävä, mitä sisällöillä tavoitellaan. Sisältömarkkinointi ei ole siis vain yksittäisten julkaisujen räiskimistä tyhjälle kankaalle, vaan pitkäjänteistä suunnittelua, joka parhaimmillaan tukee myös yrityksen muita tavoitteita.

Kun muodostat sisältömarkkinoinnille tavoitetta, voit hyödyntää SMART-tavoitteen osa-alueita:

 

Sspecific: Selkeästi määritelty tavoite on konkreettinen ja rajattu koskemaan tiettyä toimenpidettä.

Mmeasurable: Tavoitteen on oltava mitattavissa, jotta sen etenemistä ja saavuttamista voidaan seurata.

Aattainable: Tavoite ei saa kurkotella liikaa pilviin, sillä liian suuret tavoitteet voivat jäädä yrityksen ulottumattomiin. Pienemmän välin tavoitteilla voidaan ohjata toimintaa oikeaan suuntaan ja myöhemmin saavuttaa haastavilta tuntuneet tavoitteet.

Rrelevant: Tavoitteen on ohjattava yrityksen liiketoimintaa oikeaan suuntaan ja tuotettava sille taloudellista hyötyä. 

Ttime-bound: Tavoite ei voi olla ikuisesti voimassa vaan sen toteutumiselle on päätettävä tietty aikaikkuna, jotta sen toteutumista edistetään aktiivisesti ja sen toteutumista on helpompi seurata.

 

Jos vakuuttavien tekstien kirjoittaminen mietityttää tai et tiedä, mitä sisältömarkkinoinnilla voisi tavoitella, käänny Buorren puoleen. Kun viestisi tulokulma teroitetaan kohdeyleisöön uppoavaksi, myyntiluvutkin voivat kohota korkeuksiin. 

 

Miksi sisältömarkkinointia mitataan?

 

Sisältömarkkinointia mittaamalla voidaan kartoittaa sisältöjen toimivuutta kuten tavoitettua kohderyhmää tai asiakkaiden sitoutuneisuutta tarkastelemalla muun muassa tykkäyksiä, jakoja tai konversiota eli asiakkaan reittiä verkkosivuilla.

Kun tuloksia mitataan, voidaan konkreettisesti seurata tavoitteisiin pääsemistä. Reach rate osoittaa, kuinka monta silmäparia kampanja on tavoittanut ja kuinka suuri osa heistä kuuluu valittuun kohderyhmään. Kohderyhmädatasta tunnistetaan, keitä asiakkaat ovat ja miten heidät voi tavoittaa. Ei kuitenkaan riitä, että käytät erilaisia mittareita, vaan sinun pitää myös osata tulkita lukuja oikein. Voit käyttää apunasi analytiikan työkaluja kuten Google Analyticsiä tai ulkoistaa digitaalisen markkinointisi asiantuntijoille. 

Me Buorrella tarjoamme digimarkkinoinnin palveluita kaikkiin asiakaspolun vaiheisiin, lukuisissa eri kohtaamispisteissä. Kun brändisi on tehty tutuksi asiakkaillesi, ihastutamme heidät sisältöihin ja pidämme huolta, että he kulkevat eteenpäin ostopolullaan.

 

Mistä rakentuu hyvä sisältöstrategia?

 

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on pidettävä sisältöstrategian ytimessä, sillä kirjoittajan täytyy tuntea kohderyhmänsä voidakseen luoda hänelle arvoa merkittävien sisältöjen kautta. Kohderyhmän valitseminen voidaan tehdä ostajapersoonien avulla, jotka luodaan datalähtöisesti.

Mielessä on hyvä pitää, mihin ongelmaan kohderyhmä kaipaa apua ja miten voidaan tehdä sisällöstä erityislaatuista juuri näille henkilöille.

Tavoitekeskeisyys

Kun yritys tekee sisältömarkkinointia tavoitekeskeisesti, heillä on oltava missio siitä, miten sisällöillä autetaan asiakkaita. Toimivien tavoitteiden avulla osataan rakentaa lopputulosta tukeva sisältöstrategia, joka tavoittaa kohderyhmät oikeilla kanavilla. Kun tavoitteiden toteutumista mitataan, varmistetaan myös sisältöjen tuloksellisuus.

 

Erottuvat sisällöt

Sisältömarkkinoinnissa täytyy panostaa uniikkeihin sisältöihin. On hyvä pitää mielessä, miten erottaudutaan kilpailijoista: tarjotaanko poikkeavaa näkökulmaa aiheeseen vai puetaanko sisältö erilaiseen muotoon?

Esimerkiksi jos tavoitteena on auttaa asiakasta haastavan prosessin hahmottamisessa, hänelle voidaan tarjota erityistä hyötyä selkeyttävällä animaatiolla tai yksinkertaisella infografiikalla.

Miksi sisältömarkkinointi saattaa epäonnistua?

 

Sisältömarkkinointi voi epäonnistua, jos asiakas kokee sisällön tarpeettomana, poikkoilevana tai vaikeasti löydettävänä. Samaan aikaan kilpailu näkyvyydestä kasvaa, kun vastaavista aiheista kirjoittavat niin yritykset kuin toiset kuluttajat ja mediat. 

Kun asiakas käyttää hakukonetta, hän etsii tietoa usein ensimmäisinä näkyvistä sivuista. Sen vuoksi esimerkiksi epäaktiivinen blogin päivittäminen ei tuo parhainta näkyvyyttä tai lisää asiakkaan luottamusta. 

Joskus sisällöt eivät vain saavuta kaivattua kohderyhmää tai täytä toivottua tavoitetta. Jos huomaat, että tietty sisältö ei pitkällä aikavälillä toimi, kannattaa ottaa mallia sellaisista sisällöistä, jotka onnistuvat saavuttamaan enemmän tykkäyksiä tai klikkauksia. 

Sisältömarkkinointi ei ole siis vain pikajuoksua maalista toiseen vaan vaatii pitkäjänteistä työtä saadakseen näkyvyyttä ja luodakseen vahvan siteen asiakkaan ja yrityksen välille.

 

Sisältömarkkinoinnin työkalupakki sisältää olennaisimmat ohjelmat

Kun kurotat sisältömarkkinoinnin työkalupakkiin, kannattaa ensimmäisenä tarttua tarpeisiisi sopivaan sisällönhallintajärjestelmään kuten WordPressiin, jonka avulla voit järjestellä verkkosivujesi sisältöä halutulla tavalla. Toisaalta myös sosiaalisen median kanavat kuuluvat sisällönhallintajärjestelmiin, sillä niiden avulla voit päättää, millaisia sisältöjä asiakkaille näytetään. Jos verkkosivujen rakentaminen ei ole ydinosaamistasi, me Buorrella suunnittelemme ja toteutamme sisältömarkkinointiin sopivat laadukkaat ja kestävät WordPress-verkkosivut, joita on helppo päivittää. 

Sisältömarkkinointia voidaan tehdä myös uutiskirjeiden välityksellä, minkä vuoksi kannattaa satsata toimivaan uutiskirjetyökaluun. Visuaalisesti miellyttävä uutiskirje saa asiakkaat kiinnostumaan sen sisällöstä. Se on toimiva työkalu silloin, kun sisältömarkkinointia halutaan tuottaa rajatulle yleisölle, joiden kuppi on jo puoleksi täynnä. 

Sisältömarkkinointia voidaan myös automatisoida, mikä lisää sisältöjen näkyvyyttä sekä saavuttaa potentiaaliset asiakkaat. Markkinoinnin automaatiossa on kyse automaattisten toimenpiteiden säätämisestä koskien asiakkaiden toimintaa verkkosivuilla. HubSpotin virallisena partneritoimistona autamme sinua saamaan parhaimmat hyödyt markkinoinnin automaatiosta kouluttamalla sinut työkalun käyttöön sekä kasvattamaan verkkosivujesi tavoittavuutta.  

 

5 vinkkiä sisältömarkkinointiin

 

  1. Panosta teksteihin — ilman hakukoneoptimoituja postauksia, sisältösi ei saavuta tarpeeksi silmäpareja. Vakuuttava, ratkaisuja tarjoava teksti pitää asiakkaan otteessaan ja parantaa luottamusta yrityksen ja asiakkaan välillä.

 

  1. Hyödynnä aktiivisesti erilaisia kanavia — Instagramin päivittäminen vuoden välein ei lisää seuraajamäärää tai tavoita toivottua kohderyhmää.

 

  1. Määrittele tarkasti rajattu tavoite, joka on saavutettavissa —  iloitse lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisesta.

 

  1. Käytä sisältömarkkinoinnin työkaluja sekä mittaa sisältöjen toimivuutta — paranna sisältöjen näkyvyyttä tarkkailemalla kohderyhmien reaktioita.

 

  1. Älä luovuta, vaikkei jokin sisältö menesty toivomallasi tavalla — sisältömarkkinointi on toimenpide, joka tarjoaa jatkuvia kehittymismahdollisuuksia.

Kun havittelet sisältömarkkinoinnilla kasvua – ota asiantuntija avuksi

 

Kun päätät panostaa sisältömarkkinointiin, kannattaa ottaa kumppaniksi osaava asiantuntija. Meillä Buorrella strateginen ote valaa vahvan pohjan sisältömarkkinoinnille. Pohdimme yhdessä, millaista arvoa yrityksenne tuottaa asiakkaille ja miten asiantuntemuksenne tavoittaisi potentiaaliset asiakkaat. Selvitämme yhdessä, ketkä hyötyvät yrityksen tarjoamista palveluista ja millainen teksti puree heihin. 

Mittaamme tavoitteiden toteutumista ja puhuttelemme kohderyhmiä vaikuttavilla tarinoilla. Ideoimme erottuvia sisältöjä – oli kyse vaikuttavista kampanjateksteistä, laadukkaista graafisista materiaaleista tai ihastuttavista animaatioista. Monikanavaiset tarinat vahvistavat brändiä ja auttavat saavuttamaan kiinnostuneet kohderyhmät. 

Rakennetaan yhdessä yrityksestänne asiantunteva brändi, jonka sisältöjen pariin asiakas palaa aina uusia ratkaisuja etsiessä. Samalla hiomme markkinointisi tone of voicea, autamme tekstisisältöjen ja visuaalisten sisältöjen tuottamisessa sekä brändisi tunnetuksi tekemisessä. 

Tutustu tarkemmin sisältömarkkinoinnin palveluihimme!

 

Kiinnostaako sisältömarkkinointi? Laita viestiä ja aloitetaan ideointi!