Blogi

Animaatiolla esiin tuotteen ja sen tarinan kaikki vivahteet

Kaj Pärkkä | 21.6.2021
Teknisillä 3D-animaatioilla on mahdollisuus havainnollistaa tuotteita ja niiden teknisiä ominaisuuksia. Animaatioon saa sulavasti upotettua tuotteen arvolupausta ja etuja näyttävän visuaalisessa muodossa – myynnin työkalu ei voisi olla tätä puhuttelevampi.

 

Sekä tuotteiden myynnin että markkinoinnin kannalta tekniset tuoteanimaatiot ovat nerokas ratkaisu.

Miksikö? Tuotteiden konkreettiset asiakashyödyt voi nostaa esiin vakuuttavasti. Sen lisäksi tuoteargumentteja voi tukea tuotteiden teknisten ominaisuuksien visualisoinnilla ja parhaassa tapauksessa jopa saavutettujen tulosten esittämisellä.

 

Vetoavaa visuaalista viestintää

Animaation katsojaan voi vedota kohderyhmä- tai toimialakohtaisella ongelma-asettelulla. Olemassa voi hyvinkin olla jokin suuri tarve tai kiperä haaste, joihin animaatiossa esillä oleva tuote on ratkaisu. Myös aiemmin luodut ratkaisut voi tuoda esiin referenssiesimerkkien kautta.

Väitänkin, että animaatioissa on läsnä kaikki ne parhaat tarinankerronnan vivahteet, joiden myötä katsoja voi samaistua tuotteen kykyyn ratkaista juuri hänen haasteitaan tai vahvistaa hänen visioidensa täyttymistä.

 

Animaatiotuotannon kulmakivet

Buorrella olemme lähes vuosikymmenen ajan toteuttaneet animaatiotuotantoa ja matkan varrella olemme oppineet… yhtä sun toista. Heti kättelyssä pakko on myös mainita se, että jokainen animaatioprojekti on erilainen, riippuen tuotteesta, yrityksestä, projektiryhmän lukumäärästä ja kyseisen animaation tavoitteista. Samasta muotista tehtyä animaatiototeutusta ei ole olemassakaan.

Kaikissa menestyksekkäästi toteuttamissamme teknisen animaation projekteissa on kuitenkin kaksi yhteistä asiaa: 1. alun ideoinnin merkitys ja 2. liikkuvan kuvan ottaminen mukaan mahdollisimman nopeasti osaksi tuotantoa.

 

Lennokas lähtö

Kun asiakkaan ja animaation toteuttavan tiimin välinen alkupohdinta animaatiosta on tarpeeksi kattava, projekti sujuu jouhevasti maaliin saakka. Alkupohdintaan kuuluu yleensä neljä vaihetta.

Ensimmäisenä suosittelen linjaamaan sen, kuka lopulta käyttää animaatiota ja mihin tarkoitukseen. Tässä vaiheessa yksityiskohtaisuus on kaikkien etu: kannattaa tehdä tarkka suunnitelma siitä, millaiselle yritykselle ja osastolle sisältöä luodaan. Liiketoiminnallinen ja maantieteellinen rajaus selkeyttävät tekemistä! 

Sen jälkeen voi siirtyä yksilötasolle kohdeyleisön määrittelyssä. Asiakaskohderyhmän osalta kannattaa puntaroida sitä, katsovatko animaatiota lopulta esimerkiksi johtajat, ostajat vai asiantuntijat ja kuka loppupeleissä tekee ostopäätöksiä erilaisista tuotteista ja palveluista. Teknisen animaatiotuotannon alkuvaiheessa viimeinen askel on selventää ostokriteereitä ja toivottuja asiakaslupauksia.

Liikkuva kuva käyntiin

Mitä nopeammin animaation sisällön saa liikkuvaan muotoon projektin aikana, sitä nopeammin ja paremmin projekti etenee. Mikäli ei ole varustettu vilkkaalla mielikuvituksella, saattaa olla vaikeaa luoda liikkuvaa muotoa päässään projektin kirjoitetulle tai kuvista kootuille kollaasikuville.

Samoin sen varmistaminen, että animaatiossa varmasti on looginen järjestys, yksityiskohdat sisällöistä täsmällisesti hiottuina ja varmasti oikeat sanamuodot helpottuvat liikkuvaa animaatiota katselemalla. Vaikka tuotevisualisointi tai graafinen ilme ei välttämättä ole tässä vaiheessa lähelläkään valmista, niin sisällön osalta projektia käsittelevä ryhmä kykenee huomattavasti paremmin oivaltamaan animaatiosta puuttuvia osia tai muotoilemaan osien järjestystä.

Myös se, miten animaatio puhuttelee katsojiaan, selkenee siinä vaiheessa, kun sisältö kuullaan ja nähdään tarinan muodossa 3D-visualisointina eli liikkuvana kuvana ja äänenä.

 

Viimeistele myynnit vakuuttavalla kerronnalla

Onnistuneen tuotannon lopputuloksena syntyy visuaalisesti vaikuttava animaatio. Myynnin työkaluna laadukas tekninen animaatio on lyömätön. Myyntiä tekevät varmasti samaistuvat tähän: oman tuotteen viestin ja asiakashyötyjen kertominen omin sanoin asiakkaalle ymmärrettävästi ei aina ole läpihuutojuttu.

Toinen haaste varsinkin teknisissä tuotteissa on se, millä tavalla joidenkin teknisten ominaisuuksien ylivertaisuutta voidaan kuvailla ilman tuotteen esittelyä. Myyntikeikalle kun ei harmillisesti aina voi ottaa mukaan monen sadan kilon teollista moottoria tai valikoimaa lattiakaivoja ja vesilukkoja.

Animaation keinoin myyjällä on mahdollisuus ottaa virtuaaliset tuotteet mukaansa ja esitellä tuotteen teknisiä innovaatioita 3D-visualisointien kautta. Niiden avulla on helppo esittää asioita nopeasti ja ilman muiden kerrontamuotojen rajoituksia – animaatioissa ainoana rajana on mielikuvitus, ja meillä Buorrella ei edes se.

 

Herätettäisiinkö teidän tuotteenne tarina henkiin animaation avulla?

Varaa kalenteristani 15 minuutin aika, jutellaan toiveistanne!
Voit myös laittaa viestiä kaj.parkka@buorre.fi tai soittaa 044 2152211.

Laita minulle viestiä ja aloitetaan yhteinen animaatioprojekti!