Blogi

Älä unohda brändiä digimarkkinoinnista

Doron Krüger | 18.2.2022
Asiakkaat tekevät ostopäätöksensä digikanavissa sen perusteella, mikä brändi puhuttelee eniten – päätökset harvoin ovat puhtaan rationaalisia. Miten voit vahvistaa brändiäsi?

Digimarkkinointi nähdään usein pelkkinä numeroina – liidien, myynnin, konversioiden lisääminen on prioriteettina. Mainonta on ytimekästä ja tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksien erinomaisuutta korostetaan oikeaan aikaan oikealle yleisölle. Tällainen mainonta voi olla erittäin tehokasta, mutta sitä voisi kuvailla enemmänkin myynniksi kuin markkinoinniksi. Avainsanoilla ja tehokkaalla kohdistuksella tuotteista tai palveluista kiinnostunut potentiaalinen asiakas on saavutettu ja tämän jälkeen tälle kerrotaan syitä, miksi juuri meidän tarjoamastamme kannattaa ostopäätös tehdä.

Tilannetta voidaan verrata siihen, että asiakas on hankkimassa suksia, kävelee kauppakeskukseen, löytää mieleiseensä urheilukauppaan ja myyjä kertoo miksi nämä sukset ovat juuri oikeat ja miksi ne kannattaa ostaa meiltä. Digimarkkinointi nähdään tässä analogiassa usein myyjän roolissa, vaikka tosiasiassa urheilukaupan logo ja kaikki merkitys ja tunne, joka hänelle brändistä välittyy, ovat niitä tekijöitä, jotka saavat asiakkaan ensinnäkin astumaan myymälään.

Tilanne on vastaavanlainen digitaalisessa ympäristössä – tuotteet ja palvelut itsessään eivät usein eroa toisistaan kuluttajan silmissä juurikaan, joten valinta perustuu brändin vahvuuteen asiakkaan mielessä. Siksi brändiä tulee vahvistaa myös digitaalisissa kanavissa, jotta kilpailuetua luodaan myös muilla keinoilla kuin pelkillä tuotteilla ja palveluilla.

 

Miten vahvistaa ja tuoda brändiä esille digitaalisesti?

Jotta brändi on vahva ja tunnistettava, täytyy sille olla määritelty tietyt raamit. Läpi koko organisaation pitäisi olla selvää miltä brändi näyttää ja kuulostaa, jotta se välittyy myös kuluttajille eri kanavissa eri aikaan, eivätkä viesti tai ilme muutu, vaikka sitä työstäisivät eri henkilöt.

Brändin visuaalinen ilme mielletään usein brändin tunnistettavimmaksi ominaisuudeksi, ja siksi onkin tärkeää, että brändin graafinen ohjeisto on selkeä ja johdonmukainen, jotta sitä voidaan tunnistettavasti viestiä myös digitaalisissa kanavissa.

Brändin äänensävy, tone of voice, eli mitä, miten, missä ja kenelle viestitään ja puhutaan, on toinen tärkeä osa brändiä digitaalisessa ekosysteemissä. Valikoituipa brändin viestintästrategiassa sitten tuttavallisempi tai asiallisempi puhetyyli, täytyy markkinoinnin sisällöt, tapa puhua kuluttajille sekä viestintäkanavat olla kohderyhmälle soveltuvia.

 
 

Brändi osaksi digistrategiaa

Brändi kannattaa siis ottaa jo digimarkkinointia suunnitellessa heti mukaan, sillä se voi olla lopullisen ostopäätöksen merkittävin yksittäinen tekijä. Optimoitujen myyntiä, liidejä ja muita konversioita maksimoivien kampanjoiden lisäksi onkin hyvä pitää myös jatkuvasti brändiä vahvasti esillä, jotta kohderyhmällä on tarttumapintaa muualtakin kuin palveluiden ja tuotteiden laadussa.

Oleellista on siis löytää johdonmukainen ja yhteneväinen ohjeisto siitä miten, missä ja kenelle brändiä viestitään ja täten vahvistetaan tunnettuutta ja mielikuvaa brändistä. Kun brändi on vahva, tunnettu ja puhuttelee kohderyhmää oikein, se tukee vastavuoroisesti myös konversioiden maksimoimista, sillä ostopäätöksen esteitä on vähemmän.

 

5 vinkkiäni onnistuneeseen brändäykseen digitaalisessa ympäristössä

 

Brändin kohderyhmän määrittely 

Määrittele heti kättelyssä ostajapersoonat. Kerrytä ymmärrystä siitä, kenelle itse haluat tuotteitasi ja palveluitasi myydä, ja mitä potentiaaliset asiakkaat puolestaan haluavat ja toivovat brändiltä. Toisin sanoen mieti niitä tekijöitä, jotka ovat kohderyhmälle tärkeitä heidän tehdessään ostopäätöksiä.

 

Brändin tavoitetilan määrittely

Kun tiedät kenelle brändisi on merkityksellinen ja mitkä ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat kullekin kohderyhmälle tärkeitä, voit alkaa määritellä millaiselta brändin tulisi tuntua kuluttajassa ja mitkä ovat ne ostajapersoonien yhteiset tekijät, joita haluat tuoda esille.

 

Brändiohjeiston suunnittelu ja toteutus

Miltä haluat brändisi näyttävän ja tuntuvan kuluttajien keskuudessa? Käy brändin visuaalisen ilmeen kimppuun. Käy läpi sitä, mitkä värit ja visuaaliset elementit viestivät kohderyhmällesi niitä arvoja ja ominaisuuksia, joihin he uskovat ja myös aidosti haluavat ostaa. Onko brändin puhetapa asiallinen vai tuttavallisempi ja millä fontilla/fonteilla tätä viestitään?

Kerralla ei kannata tehdä valmista vaan on hyvä tehdä ainakin muutama vaihtoehtoinen suunnitelma siitä, miltä uusi brändi voisi näyttää, mutta lopullisen version pitäisi olla selvä kaikille. Edellä mainitut värit, elementit, fontit ja puhetapa on oltava selvästi ja tarkasti määriteltynä, jotta brändi on yhtenäinen läpi kaiken markkinoinnin ja viestinnän.

 

Brändin julkaisu

Kun uusi brändi on suunniteltu ja toteutettu on aika viedä homma käytäntöön, eli julkaista mahdollisesti uudistunut brändi kokonaisuudessaan. Digimainonta, sosiaalisen median ilme ja puhetapa, verkkosivuston ilme ja kaikki näiden väliltä tulisi olla yhteneväistä. Brändiohjeisto toimii aina tukenasi siinä, että jokainen askel näyttää tunnistettavasti juuri sinulta.

 

Jatkuva kehittäminen

Huolellisesta ostajapersoonien määrittelystä ja brändin suunnittelusta huolimatta on muistettava, että brändissä riittää jatkossakin hiomista ja sitä tulee kehittää jatkuvasti. On hyvä pysähtyä miettimään tasaisin väliajoin sitä, mitä voidaan tehdä, jotta brändi ottaisi askelia jatkuvasti kohti tavoitetilaa.

Tarvitsetko tukea brändäämisessä tai digimarkkinoinnin toteutuksessa? Ota yhteyttä niin aloitetaan ideointi yhdessä!

Voit myös lähettää viestiä lomakkeen kautta.